Regulamin zwiedzania

 1. Zwiedzających obowiązuje uiszczenie opłaty za bilet.
 2. Na 30 minut przed zamknięciem obiektu kasa nie sprzedaje biletów wstępu.
 3. Magiczną Pławną można zwiedzać indywidualnie lub grupowo.
 4. Do nabycia biletu ulgowego za okazaniem stosownych dokumentów uprawnione są osoby:
  • dzieci od 3-18 lat,
  • studenci,
  • emeryci, renciści
  • osoby niepełnosprawne
  • opiekunowie osób niepełnosprawnych
 5. Wstęp wolny przysługuje opiekunom grup zorganizowanych zgodnie z zasadą, iż jeden opiekun przypada na dziesięcioro podopiecznych.
 6. Za zachowanie oraz dbanie o bezpieczeństwo zorganizowanych grup podczas zwiedzania odpowiadają opiekunowie.
 7. W obiekcie obowiązuje zakaz:
  • palenia tytoniu,
  • przebywania w stanie nietrzeźwym,
  • wprowadzania zwierząt do pomieszczeń zamkniętych
  • wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania,
  • wnoszenia broni palnej i niebezpiecznych przedmiotów,
  • wstępu osobom zachowującym się w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób oraz ekspozycji, naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 8. W przypadku ogłoszenia alarmu np. pożarowego, Zwiedzający zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia budynków wskazanymi wyjściami oraz do podporządkowania się poleceniom osób kierujących akcją ewakuacyjną.
 9. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych, osoby winne opuszczą teren atrakcji oraz będą podlegać ewentualnej odpowiedzialności prawnej.
 10. Za rzeczy pozostawione, zagubione na terenie Magicznej Pławnej właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności.
 11. Skargi i wnioski Zwiedzających przyjmuje menedżer obiektu Magiczna Pławna w godzinach pracy.
 12. Fotografowanie oraz nagrywanie filmów mile widziane :)